Energieberekeningen2020-09-03T13:22:06+00:00

Energieberekeningen

Bij de intentie voor het aanschaffen van een warmtepomp ter vervanging van een c.v. toestel is men geïnteresseerd in het te verwachten energieverbruik en energiekosten na het plaatsen van deze warmtepomp. Middels een energieberekening zijn het verbruik en de kosten redelijk nauwkeurig te bepalen.

Hoe maken wij een energie berekening?

Voor het maken van een energieberekening zijn een aantal gegevens benodigd:

  • Het huidige fossiele brandstofverbruik (gas, propaan, stookolie) of het energieverbruik van de stadsverwarming en de huidige energiekosten hiervan,
  • De gezinssamenstelling,
  • De gegevens van het huidige verwarmingstoestel,
  • Het isolatieniveau van de woning,
  • De maximale aanvoertemperatuur waarop de huidige installatie is uitgelegd (of waarnaar deze gaat worden aangepast),
  • Fabricaat en type warmtepomp (technische specificaties).

Wanneer bovenstaande gegevens bekend zijn, kan een redelijk nauwkeurige berekening worden gemaakt van het te verwachten energieverbruik in [kWh], de energiekosten [€] en de CO2-reductie [kgCO2/jaar].

De berekening vindt plaats met behulp van een eigen ontwikkeld rekenprogramma, gebaseerd op de huidige normen, voorschriften, algemeen geaccepteerde uitgangspunten en technische specificaties van de toe te passen warmtepomp.

Contactgegevens

KHD Adviesbureau B.V.
Ir. H.T.W. Hettelaar

Wat kunnen we voor u betekenen?

    This website uses cookies and third party services. OK