Installatieberekeningen2020-10-29T09:17:34+00:00

Installatieberekeningen

Om tot een installatie te komen die aan de verwachtingen voldoet, zijn berekeningen onontbeerlijk. Met name als gevolg van de opkomst van duurzaam bouwen en de transitie van gas naar warmtepompinstallaties, worden de berekeningen voor installatie ontwerpen steeds belangrijker.

Berekeningen dienen te worden uitgevoerd op basis van de juiste uitgangspunten. De berekeningen worden uitgevoerd op basis van het bouwbesluit, de geldende NEN-normen en ISSO-publicaties. Op dit moment kunnen de volgende berekeningen worden uitgevoerd (dit wordt in de toekomst verder uitgebreid.

  • Warmteverliesberekeningen
  • Waterleidingberekeningen
  • Afvoerberekeningen
  • Gasleidingberekeningen
  • Ventilatieberekeningen
  • Geluid-berekeningen met betrekking tot opstelling buitenunit warmtepomp
  • Verdunningsfactor

Contactgegevens

KHD Adviesbureau B.V.
Ir. H.T.W. Hettelaar

Wat kunnen we voor u betekenen?

    This website uses cookies and third party services. OK