Installatie-ontwerp2020-09-03T14:21:41+00:00

Installatie ontwerp

KHD Adviesbureau is met name actief in de duurzame woningbouw en kleine utiliteit. Opdrachtgevers zijn onder andere architecten, leveranciers, installateurs en particulieren. Het geven van een advies met betrekking tot installatie ontwerp gebeurt in samenspraak met de eisen en wensen van de klant.

Hoe komen wij tot een succesvol installatie ontwerp?

Om tot een succesvol installatie ontwerp te komen dat aan de verwachtingen van de klant voldoet dienen de eisen en wensen van de klant serieus te worden genomen. Door in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan en het adviestraject te starten, worden het aantal mogelijke oplossingen vergroot.

KHD is met name actief in de woningbouw en de kleine utiliteit. Hiervoor kunnen adviezen worden uitgebracht voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

In de volgende vakdisciplines kunnen adviezen worden uitgebracht:

  • Klimaatinstallaties
  • Werktuigbouwkundige installaties
  • Sanitaire installaties
  • Duurzame energie (warmtepompen, zonne-energie)

Contactgegevens

KHD Adviesbureau B.V.
Ir. H.T.W. Hettelaar

Wat kunnen we voor u betekenen?

    This website uses cookies and third party services. OK